2018 Mail-in: Custom GMC Panel Van

Mail-in là một mẫu xe tặng khách hàng khi mua 20 xe ngay dịp khuyến mãi của một chuỗi cửa hang nhất định tại Mỹ. Lần này, tại Target từ ngày 16.06.2018 khi bạn mua 20 xe Hot Wheels cơ bản, bạn sẽ phải gửi 20 cái card giấy về trụ sở Hot Wheels cùng chi phí vận chuyển lại chiếc xe mail-in là $3.50 là bạn đã sở hữu chiếc xe độc quyền này.

Cùng tìm hiểu kết cấu chiếc xe Custom GMC Panel Van này nhé:

  • Body Color: Spectraflame red
  • Deco: Hot Wheels graffiti logo and “4” on sides; Hot Wheels logo and “4” on back
  • Body type: ZAMAC
  • Wheels: Real Riders five-spoke wheels w/ “HOT WHEELS” and red stripe tampo
  • Base: Black-painted ZAMAC
  • Window Color: Light smoke-tinted
  • Interior Color: Black

 

 

 

Các bạn hay chú ý, mẫu xe này đã xuất hiện trong bộ phim A-Team đó nhé.

 

Nguồn: Hot Wheels Collectors

Be the first to comment

Leave a Reply