Hot Wheels 2018 Car Culture Mix #4: Shop Trucks!

Hầu hết các cửa hàng sửa chữa ô tô và nhà để xe có xe tải cửa hàng riêng của họ giúp họ cơ động trong công việc làm. Họ không sợ bị bẩn nhưng như bạn sẽ thấy trong hỗn hợp Car Culture mới nhất cho năm 2018 và họ được dọn dẹp khá độc đáo!

“Shop Trucks” là chủ đề cho Mix #4, có một số lựa chọn của chúng tôi cho những chiếc xe tải hoạt động tốt nhất hiện nay. Bộ này cũng bao gồm một cấp độ khác của cảm hứng trong thế giới thực: Xe tải Econoline dựa trên chiếc xe tải thực tế thuộc sở hữu của người trượt ván mang tính biểu tượng Steve Caballero! Hãy tìm tất cả chúng trên các cửa hàng vào cuối tháng Tám.

 

 

Nguồn: Hot Wheels Collectors

Be the first to comment

Leave a Reply