Hot Wheels 50th Anniversary: Five-Car Originals Collection!

Những chiếc xe Hot Wheels đầu tiên ra mắt vào tháng 5 năm 1968 – 50 năm trước, và chúng vẫn dường như mới hôm qua! Bộ sưu tập nguyên bản 50 năm này thể hiện tinh thần như của những phiên bản Original 16.

Một trong năm chiếc xe mang tính biểu tượng này đều có bánh xe Redline cổ điển, sơn Spectraflame™ và biểu tượng Kỷ niệm 50 năm ở hai bên. Bao bì tỏ lòng tôn kính đến vỉ cổ điển năm 1968 của chúng tôi, bao gồm một nút thu nhỏ giống như bản gốc!

Nếu bạn bỏ lỡ năm 1968, đừng bỏ lỡ cú đánh của bạn lần này!

Be the first to comment

Leave a Reply