Hot Wheels 50th Race Team

Khi Hot Wheels được phát hành cách đây 50 năm, chúng được thiết kế để chạy đua và bộ sưu tập này sẽ có thiết kế giống như vậy.
Bộ sưu tập 10 chiếc xe này có bốn mẫu xe mới hoàn toàn! Hãy cẩn thận, bạn cũng có thể tìm thấy một Super Treasure Hunt đặc biệt được thực hiện cho lễ kỷ niệm lần thứ 50. Còn một điều ngạc nhiên nữa: Bộ sưu tập này bao gồm Ultimate Collector Chase Car mới cho lễ kỷ niệm lần thứ 50. Đây có thể là thử thách thu thập dữ dội nhất của bạn vì sẽ chỉ có một chiếc Ultimate Collector Chase Car trong năm nay và chúng sẽ xuất hiện vào tháng 6 này.

Be the first to comment

Leave a Reply