HW Stars & Stripes Series

Trang trí màu đỏ, trắng và xanh dương để kỷ niệm 50 năm Hot Wheels ? Bạn gần như có thể nghe thấy tiếng nổ và sự bùng nổ của pháo hoa trên động cơ của Mỹ mang tính biểu tượng trong loạt Stars & Stripes.

Trong khi bạn đang vui vẻ nhặt những pháo nhỏ này, bạn sẽ nhận thấy rằng bao bì trên mỗi cái có một lá thư. Nếu bạn thu thập tất cả 10 xe, bạn sẽ có thể đọc được chữ “HOT WHEELS” với biểu tượng kỷ niệm lần thứ 50 giữa hai từ. Bạn có thể ăn mừng với pháo hoa khi bạn nhận được tất cả 10 xe… chúng tôi sẽ không ngăn bạn lại.

 

 

Nguồn: Hot Wheels Collectors

Be the first to comment

Leave a Reply