HWC Original 16 Custom Firebird

Được phát hành gần như cùng thời điểm với Hot Wheels đầu tiên (bao gồm cả chiếc 1:64 của chúng tôi), Firebird đã xâm nhập vào thị trường xe của Pontiac. Nó đi kèm với một lựa chọn chuyển đổi mà chúng tôi sử dụng như là một trong những phiên bản khai mạc của chúng tôi. Hãy chờ đón Firebird tùy chỉnh HWC Original 16 của chúng tôi.

Phiên bản này cổ điển trơn có mui xe mở, một kết thúc màu xanh Spectraflame Otto và bánh xe Neo-Classics Redline cho một cuộn trơn tru, nhanh chóng. Đừng bị thiêu rụi trước nó.

Thông tin chi tiết:
  • Features: Opening hood
  • Body Color: Spectraflame Otto blue
  • Body Type: ZAMAC
  • Wheels: Neo-Classics Redline wheels
  • Base: Full-metal, chrome-plated chassis and engine
  • Window Color: Light blue-tinted
  • Interior Color: Blue

Nguồn: Hot Wheels Collectors

Be the first to comment

Leave a Reply