[SDCC 2018] Marvel Thanos Copter

San Diego Comic-Con sẽ có các mẫu xe theo sự kiện và lần này chính là nhân vậy Thanos.

Đóng gói với chiếc máy bay màu vàng bên trong một hộp như vũ trụ riêng của nó. Giá đặt hàng trước chỉ có $15

Be the first to comment

Leave a Reply