[SDCC 2018] Superman First Appearance

Tám mươi năm trước, thế giới đã được giới thiệu với Superman™ bởi Action Comics và bìa của nó minh hoạ huyền thoại này một siêu nhân nâng một chiếc sedan trên đầu. Kết quả là nó đã có giá trị nhất và được tìm kiếm sau khi cuốn sách truyện tranh xuất bản trên thế giới. Bây giờ để kỷ niệm thời điểm biểu tượng này, Hot Wheels tạo ra một phiên bản của chiếc xe này nổi tiếng trong một 3D-Diorama với người đàn ông của thép.

Superman™ First Appearance: Action Comics. Giá đặt hàng trước chỉ có $15.

Be the first to comment

Leave a Reply